Partners

QUATRA

oiobox

Natuurpunt heeft een aantal commerciële partners. Voor de aankoop van de Saleghemkreek en de verdere natuuruitbreiding ontvingen we een mooi uitgewerkte duurzame samenwerking met de firma Quatra, voorheen Atravet genaamd. Ze schenken twee maal per jaar een bedrag van het saldo ontstaan door de ophaling en verwerking van gebruikte frituurvetten afkomstig van particulieren. Dit project draagt de naam: 'OlioBox'. Oliobox is het inzamelconcept en de box om onze oude frituurolie in gesloten verpakking in te zamelen bij supermarkten. Heeft jouw supermarkt nog geen oliobox maar wel interesse om deel te nemen, meldt het hun even.

Per volle Oliobox schenkt Olio een bijdrage aan Natuurpunt waarmee Natuurpunt 3m² natuur koopt in Vlaanderen. Als Waas bedrijf stort Quarta dus een mooie bijdrage voor het Wase natuurbehoud en herstel in: het Saleghem Krekengebied.

Na een voorgeschiedenis in vetverwerking, ontstaat in 1999 Quatra, dat zich toespitst op de recyclage van frituurvetten. Quatra slaagt erin om een afzetmarkt voor gebruikte frituurvetten te creëren. Het afval van frituurvet wordt niet langer enkel gebruikt als grondstof voor de chemische nijverheid, maar ook voor het leveren van biodiesel en nieuwe frituurvetten. Samenwerking en investeringen zorgden ervoor dat Quatra één van de grootste spelers werd op de Belgische markt van gebruikte frituurvetten en -oliën.

Klik op de foto voor alle actuele inzamelpunten.

 

CONSECO

Conseco is opgericht vanuit de idee om op middellange termijn een volledige dienstverlening aan te bieden op het vlak van ecologische vastgoedexpertises voor particulieren en ondernemers. Conseco is erkend door de Vlaamse overheid voor het afleveren van wettelijk verplichte energiecertificaten voor de verkoop en verhuur van woongelegenheden.

logo

Het certificaat informeert de mogelijke kopers of huurders over de energiezuinigheid van een woning. Daarnaast zal het energieprestatiecertificaat ook informeren over kosteneffectieve en zinvolle maatregelen waarmee de energetische kwaliteit van de woning verbeterd kan worden.

Energieprestatiecertificaten zijn ook een aanzet om eigenaars van gebouwen te laten nadenken over het energieverbruik in hun gebouw. Ze kunnen een stimulans zijn voor energiebesparende maatregelen. Zo past deze samenwerking in de klimaat-acties van Natuurpunt.

Natuurpunt krijgt van Conseco een vergoeding per afgeleverd certificaat. Die middelen kan Natuurpunt gebruiken om nieuwe natuurgebieden aan te kopen in het Waasland. Ook dit jaar jaar ging de opbrengst naar onze aankoop en uitbreding van de Keken van Saleghem.